top of page

Karta MyLife - w cenie wizyty u lekarza masz dostęp do klubów fitness bez limitu!

Jasne jest że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu musi korzystać z wizyt lekarskich. Z kartą My Life masz w cenie abonamentu medycznego nielimitowany wstęp do najlepszych klubów Fitness w Polsce. Zdrowy prezent dla Ciebie oraz Twojej rodziny.


Karta MyLife to pierwsze w Polsce połączenie abonamentu sportowego i medycznego w jeden optymalny pakiet usług. Już za 119 złotych masz dostęp do najlepszych klubów fitness w Polsce i bogatej oferty medycznej na terenie całego kraju. Najwyższą jakość usług gwarantują renomowani partnerzy: LUX MED, Calypso Fitness Club, Fitness Academy i Egurrola Fitness.ess Club.


Z kartą MyLife możesz w pełni zadbać o kondycję oraz zdrowie swoje i swoich najbliższych. Dodatkowo za jedyne 19 złotych możesz dokupić abonament medyczny również dla Twoich dzieci. Karta MyLife jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy cenią aktywny styl życia i chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, komfortu, oraz efektywnie wydanych pieniędzy.


Pakiety i ceny:


SMART PROMO 109,08 PLN / MIES

Umowa na czas określony  (12 miesięcy ) bez możliwości wypowiedzenia.  Płatność dokonywana z góry za cały okres abonamentu.

SMART 119,00 PLN / MIES

Umowa na czas określony  (12 miesięcy ) bez możliwości wypowiedzenia.  Płatność ratalna za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego lub zlecenia stałego z karty kredytowej.

FLEXI 149,00 PLN / MIES

Umowa na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego . Płatność ratalna za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego lub zlecenia stałego z karty kredytowej.

Plan Opieki Medycznej:


24h Telefoniczna Informacja Medyczna Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED wskazanych na www.luxmed.pl. Rabatów nie sumuje się.

Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji z zakresu:

interny

pediatrii lekarza medycyny rodzinnej


Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje lekarza dyżurnego Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, zaostrzeniu choroby przewlekłej lub w urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia konsultacji przez Operatora. Usługa udzielana jest w wyznaczonych ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia i jeżeli nie jest możliwa konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy następujących konsultacji z zakresu:


interny; pediatrii; lekarz medycyny rodzinnej.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje specjalistyczne - dorośli Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy z zakresu:

ginekologii; laryngologii; okulistyki; dermatologii; neurologii.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica - antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. W ramach usługi dostępne jest znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne.


Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują: Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: 0 Mierzenie RR / ciśnienia 0 Pomiar wzrostu i wagi ciała 0 Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne


Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: 0 Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie 0 Badanie lusterkiem krtaniowym 0 Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki słuchowej 0 Konsultacja laryngologa płukanie ucha 0 Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha 0 Drobne Opatrunki laryngologiczne 0 Zabieg laryngologiczny- Koagulacja naczyń przegrody nosa 0 Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady nosa 0 Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony 0 Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona 0 Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED) założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym


Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: Konsultacja okulisty - standardowe badanie dna oka Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową) Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta przesączania) Konsultacja okulisty - Usunięcie ciała obcego z oka

Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego

Standardowe* badanie widzenia przestrzennego

Płukanie kanalików łzowych

Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia

Podanie leku do worka spojówkowego w sytuacji doraźnej

Badanie autorefraktometrem

Badanie ostrości widzenia


Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: konsultacja dermatologa - dermatoskopia


Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Badania diagnostyczne W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. Badania hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

 • OB. / ESR

 • Rozmaz ręczny krwi

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania: 0 Transaminaza GPT / ALT 0 Transaminaza GOT / AST 0 Cholesterol całkowity 0 Cholesterol badanie paskowe 0 Glukoza / Glucose na czczo 0 Glukoza / Glucose badanie glukometrem 0 Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu 0 Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu 0 Kreatynina / Creatinine 0 Troponina - badanie paskowe Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania: 0 Mocz - badanie ogólne Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 0 Standardowa cytologia szyjki macicy

Badania elektrokardiograficzne: 0 Badanie EKG - spoczynkowe 0 Badanie EKG - spoczynkowe dziecka Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej): Rtg klatki piersiowej PA

Rtg klatki piersiowej + bok


Inne badania diagnostyczne:

 • Spirometria standardowa

 • Audiometria standardowa (tonalna) Uwaga: W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej polisie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie w/w zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte abonamentem.

Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica - antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:

 • iniekcja dożylna

 • iniekcja podskórna/domięśniowa

 • kroplówka w sytuacji doraźnej

 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej

 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)

 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)

 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)

 • zmiana / założenie - opatrunek mały

 • pobranie cytologii

 • pobranie krwi


Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA Zdrowy styl życia to uniwersalna recepta na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Każdego roku włączamy się w różnego typu akcje profilaktyczne, patronujemy bardzo wielu imprezom sportowym i rekreacyjnym, zapoznajemy z najnowszymi osiągnięciami medycyny i poprzez kwartalnik wydawany przez Grupę LUX MED staramy się przybliżać nawet najtrudniejsze problemy dotyczące zdrowia. Jesteśmy bowiem przekonani, że satysfakcja z życia każdego z nas zależy przede wszystkim od kondycji, na którą składa się wiele aspektów określanych jako zdrowy styl życia. Pacjentowi oferujemy program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA dzięki któremu łatwiej będzie Państwu prowadzić zdrowy styl życia.


Opinie użytkowników:


rybak

Dzięki karcie mylife moja żona ma dostęp do ponad 1000 placówek fitness w całej Polsce. Często podróżuje, dlatego ta opcja szczególnie do niej pasuje i jest zadowolona.


Ja też polecam. Mam od ok 1,5 miesiąca i wszystko jest ok - na siłownie Calypso, w tym Calypso Premium, do którego np z Multisportem Plus jest dopłata 10 zł za wejście, a z ta karta możesz uczęszczać normalnie na prawach członka klubu bez dopłacania. Luxmed też działa zgodnie z opisem. Kartę można odebrać 2-3 dni po zamówieniu w wybranym klubie. Przed zakupem polecam wyszukać sobie w necie kod rabatowy - z nim nie płaci sie opłaty wstępnej.


Wrocław. Posiadam kartę już 3 rok. Jestem bardzo zadowolony z siłowni (Fitness Academy) oraz LUXMED. Pakiet medyczny jest minimalny, ale według mnie w zupełnie wystarczy dla osoby zdrowej, która okazjonalnie korzysta z porad lekarskich. W pakiecie internista, okulista, dermatolog, laryngolog, neurolog oraz podstawowe badania. Szczerze mogę polecić jak za taką cenę (109 zł przy płatności jednorazowej).


Pytania i odpowiedzi:


KARTA MYLIFE

1. Czy korzystanie z klubów fitness i placówek medycznych wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Karta MyLife umożliwia korzystanie ze WSZYSTKICH klubów dostępnych w ofercie. Pełna lista obiektów fitness Partnerów dostępna jest na stronie internetowej www.kartamylife.pl. W ramach abonamentu można korzystać z siłowni, sauny, zajęć fitness i ich pochodnych (np. zumby). Posiadacz karty MyLife ma te same prawa, co każdy użytkownik klubu fitness Partnera. Jeśli więc w danym klubie, wszystkie usługi są zawarte w prawach użytkownika karnetu, posiadacz karty Mylife nie musi za nie dodatkowo płacić. W ramach Karty MyLife za żadną z usług medycznych wymienionych w zakresie usług (pakiet medyczny) nie ma dopłat. Dopłaty obowiązują jedynie w przypadku usług, które nie są objęte pakietem. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

2. Czy z pakietu medycznego może korzystać także moja rodzina?

Tak, z pakietu medycznego mogą korzystać Twoje dzieci. Wystarczy wykupić dodatkową opcję za 19 zł / os.

3. Czym różni się karta MyLife "Flexi" od "Smart"?

Zakres usług fitness oraz usług pakietu medycznego jest jednakowy w każdej opcji. Umowa na Kartę MyLife "Flexi" zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością zamrożenia karty na jeden miesiąc oraz z możliwością rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa na Kartę MyLife "Smart" zawierana jest na okres 12 miesięcy. Można ją zamrozić na okres do 3 miesięcy. Obie karty dostępne są w płatności ratalnej (miesięcznej) odbywającej się poprzez polecenie zapłaty z rachunku bankowego bądź zlecenia stałego z karty kredytowej lub debetowej.

4. Jakie formalności muszę spełnić, aby uzyskać pełen dostęp do usług Karty MyLife?

W pierwszej kolejności należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza na stronie sklepu internetowego www.kartamylife.pl i dokonać płatności przy pomocy serwisu transakcyjnego eCard. Następnie wystarczy zgłosić się do obiektu fitness Partnera w celu odebrania Karty MyLife oraz wyrazić zgodę na dokonywanie płatności za Kartę MyLife przy pomocy zlecenia stałego z karty kredytowej/debetowej lub polecenia zapłaty z rachunku bankowego. Kartę MyLife można również zamówić do domu/pracy za pośrednictwem kuriera, podając odpowiedni adres doręczenia w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyboru dostawy Karty MyLife kurierem, zgody na dokonywanie płatności za Kartę MyLife można również dokonać w obecności kuriera, który dostarczy Twoją Kartę MyLife. Odbiór Karty MyLife należy potwierdzić podpisem na oświadczeniu przedłożonym przez kuriera.

5. Czy za moją kartę może płacić ktoś inny zamiast mnie?

Tak. W formularzu rejestracyjnym można wskazać osobę, która będzie ponosić opłaty za kartę MyLife zamiast Użytkownika/Osoby uprawnionej („płatnik”). Użytkownik jest zobowiązany uzyskać zgodę płatnika na płatności w formie polecenia zapłaty z rachunku bankowego bądź zlecenia stałego z karty kredytowej lub debetowej. Nieskuteczne płatności po stronie płatnika nie zwalniają Użytkownika z obowiązku opłaty za Kartę MyLife.

6. Czy kartę MyLife mogą nabyć osoby poniżej 18-tego roku życia?

Tak. Każdy Użytkownik (osoba zawierająca umowę) może wskazać inną osobę, która będzie mogła korzystać z karty MyLife zamiast Użytkownika. Może być to też osoba poniżej 18 lat pod warunkiem, że ukończyła 16 lat. Użytkownik, który ukończył 16 lat i chce samodzielnie zawrzeć Umowę MyLife, może to zrobić. Potrzebna jest jednak zgoda rodzica lub opiekuna, który potwierdzi zawartą przez Użytkownika umowę. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym, a odpowiedni formularz zgody zostanie dostarczony razem z Kartą MyLife.

7. Czy mogę zamrozić swoje członkostwo?

Tak. Korzystający z Karty "Flexi" ma możliwość zamrożenia karnetu na 1 miesiąc. Użytkownik posiadający kartę na czas określony 12 miesięcy (Karta „Smart”), może dokonać zamrożenia Karty MyLife na okres od 1 do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych. W okresie zamrożenia obowiązuje obniżona miesięczna płatność w wysokości 30,00 zł. W przypadku umowy Smart Promo opłaconej z góry koszt zamrożenia to 30zł za miesiąc, płatność uiszczana jest online. Zamrożenia można dokonać wyłącznie jeden raz podczas trwania Umowy. Zamrożenie na dany miesiąc może zostać aktywowane do 25 dnia miesiąca poprzedniego. Zamrożenie karnetu nie jest możliwe po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu

8. Czy w okresie zamrożenia mogę korzystać z usług w ramach Karty MyLife? W okresie zamrożenia nie można korzystać z usług fitness oraz pakietu medycznego.

9. Czy Umowę MyLife można wypowiedzieć? Tak, można wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony (karta „Flexi”). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące kalendarzowe, ze skutkiem złożenia wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 10. Zamówiłem kartę MyLife. Jak długo będę na nią czekać? Gdzie mogę ją odebrać?

Karta MyLife dociera do obiektu fitness Partnera zazwyczaj dzień przed datą startu umowy. W momencie wysyłki Karty MyLife każdy Użytkownik otrzymuje mail z potwierdzeniem jej wystawienia. Karta MyLife, według Twojego wyboru, dociera do obiektu fitness Partnera zaznaczonego w formularzu jako MIEJSCE ODBIORU KARTY lub bezpośrednio na Twój adres korespondencyjny wpisany w formularzu zakupu.

11. Zgubiłem kartę MyLife, jak mogę wyrobić duplikat?

Duplikat można zamówić na stronie internetowej po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika w zakładce DUPLIKAT KARTY. Koszt duplikatu to 20 zł. Duplikat zostanie dostarczony w ciągu 2-3 dni roboczych. Do czasu otrzymania duplikatu, Użytkownik może korzystać z usług MyLife podając swoje imię i nazwisko w recepcji obiektu fitness Partnera, po zweryfikowaniu danych w systemie informatycznym z okazanym dokumentem tożsamości.
255 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page