top of page
15403604_201994193594392_7272564494069782112_o.jpg

"Magia to tylko nauka, której jeszcze nie rozumiemy."
Arthur C. Clarke

To nie magia...to czysta biofizyka!

Budowa żywej komórki:

Żywe komórki składają się z jonów, polarnych lub naładowanych cząsteczek, błon i organelli, reagują na pola elektryczne i prądy, często same je generując dlatego można je traktować jako złożone układy elektrochemiczne i mechaniczne. Każda forma życia ma swój specyficzny zakres drgań fal elektromagnetycznych o określonej częstotliwości i różnym jej zakresie. Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego. Dodatkowo Naukowcy dr Robert O. Becker oraz dr Bjorn Nordenstorm (niegdysiejszy Prezes Komitetu Noblowskiego) odkryli i udowodnili, że spadek napięcia błony komórkowej jest sygnałem do rozwoju różnych dolegliwości, w tym stanów ostrych i przewlekłych. Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych, a zdrowie komórki to zdrowie całego człowieka.

Jak to działa:

W wielki skrócie, diagnostyka i terapie biorezonansowe oraz inne terapie wykorzystujące urządzenia elektroniczne mają na celu zarówno diagnozowanie obciążeń narządów wewnętrznych, jak i normalizację właściwości elektrycznych organizmu i emisji fal. Opiera się to na twierdzeniu, iż niezdrowe komórki i narządy emitują zmienione fale elektromagnetyczne tj.: mają zmieniony wir oscylacyjny.

Choć gołym okiem wykrywamy tylko składnik świetlny, terapia częstotliwościami wykorzystuje głównie elektromagnetyczne pola oscylacyjne, których działanie ma charakter czysto fizyczny, a ich działanie na poziomie komórkowym jest badany przez bioelektrodynamikę. Biorezonans wysyła wiązkę fal elektromagnetycznych do organizmu, i odczytuje odbitą wiązkę fal bioelektromagnetycznych, wysyłanych z organizmu, przekształcając dzięki odpowiednim programom te wiązki w postaci wyniku liczbowego. Na urządzeniu w specjalnym programie są zapisane i zebrane w tysiącach wzorców fale bioelektromagnetycznych zdrowych narządów, patogenów i toksyn. Baza tych częstotliwości, które wytwarzają same patogeny, oraz którymi można je zlikwidować, stale się powiększa, a nad opracowywaniem częstotliwości pracują zespoły zajmujące się terapią.

Odpowiedź twojego organizmu na wysyłaną wiązkę fal elektromagnetycnych porównywana jest z zapisanymi wzorcami i przedstawiona jako wynik prawdopodobieństwa. Im wynik bliższy 0, tym większe prawdopodobieństwo do danego wzorca. Informodiagnosta analizuje skrupulatnie wyniki i sprawdza czy zachodzą niepokojące odstępstwa od normy. Z badań szczegółowych można odczytać nawet dynamikę trendów zdrowotnych. Czyli to, na ile dany organ lub dysfunkcja w organizmie jest w procesie i postępuje lub na ile jest stabilny. 

 

Terapie biorezonansowe oparte na zasadach elektromagnetycznych i mają funkcje  regulacyjne dla organizmu, podobnie do akupunktury czy fizjoterapii. Fale uruchamiają procesy biochemiczne w ciele na poziomie komórkowym i metabolicznym. Wpływ na różne narządy jest w większości dobrze znany i odtwarzalny biochemicznie. 

Dzięki terapii regulacyjnej, takim jak biorezonans, organizm otrzymuje impuls, na który powinien zareagować. Właściwy impuls wyzwala w organizmie łańcuch reakcji biochemicznych, które aktywują zdolności organizmu do powrotu do równowagi, aby podjąć środki zaradcze przeciwko przyczynie zaburzenia. 

Jak są niszczone patogeny:

Odpowiednio dobrana częstotliwość fal elektromagnetycznych powoduje powrót komórki na odpowiedni poziom wiru oscylacyjnego lub zniszczenie patogenu. Terapia częstotliwościowa opiera się na wpływie promieniowania elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na patogenne mikroorganizmy. Częstotliwość rezonansowa odzwierciedla niektóre właściwości fizyczne drobnoustroju, z którym rezonuje. 

U człowieka głównymi źródłami elektrycznych i elektromagnetycznych sygnałów są: aktywność mięśniowa (np. rytmiczne skurcze mięśnia sercowego), aktywność bioelektryczna (tj. przekazywanie impulsów elektrycznych z narządów zmysłów do mózgu i sygnałów z mózgu do narządów wykonawczych) aktywność metaboliczna narządów i układów czyli przemiana substancji w organizmie. Natomiast u wielu mikroorganizmów  pierwotniaków, wielu jelitowych pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów nie ma układu nerwowego i mięśniowego, dlatego ich źródłem pól elektromagnetycznych jest tylko aktywność metaboliczna. Z punktu widzenia biofizyki, metabolizm to wytwarzanie nowych i rozpad poprzednich tkanek czyli to co odróżnia materię żywą od nieżywej.

W komórkach tego samego typu i budowy, częstotliwość drgań również będzie jednakowa.

Znając częstotliwości aktywności metabolicznej danych bądź innych patogenów, można oddziaływać na nich częstotliwościowymi drganiami, które będą zaburzać ich własne rytmy i tym samym likwidować ich normalne życiowe czynności. 

Gdzie wykorzystywane są urządzenia elektromagnetyczne w medycynie:

Obecnie efekty fal elektromagnetycznych są wykorzystywane w medycynie m.in. w diatermii, magnetoterapii, elektroterapii czy hipertermii mikrofalowej. Częstotliwości mogą być przyłożone do ciała poprzez zmienny prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne lub falę dźwiękową.

 

Przykłady:

  • Magnetoencefalografia (MEG) - technika obrazowania elektrycznej czynności mózgu za pomocą rejestracji pola magnetycznego wytworzonego przez mózg. Sygnały są odbierane przez wysokoczułe mierniki pola magnetycznego umieszczone w pobliżu czaszki badanego.Podstawą działania MEG jest mierzenie pola magnetycznego powstałego na skutek istnienia w dendrytach neuronów tzw. "prądów jonowych" podczas przepływu impulsów nerwowych. MEG wykorzystywane jest w badaniach naukowych mających na celu określenie funkcji poszczególnych ośrodków w mózgu; diagnostyce klinicznej, jako badanie wykonywane w trakcie operacji neurochirurgicznych w celu zlokalizowania rejonów patologicznych. Jest także przydatne w metodzie tzw. neurofeedback.

  • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - ciąg powtarzających się, krótkich i silnie skupionych impulsów magnetycznych, używanych do stymulacji komórek mózgowych. TMS wykorzystuje zogniskowaną cewkę elektromagnetyczną do szybkiego pulsowania pola magnetycznego do docelowego obszaru mózgu. Impulsy magnetyczne indukują prąd elektryczny w mózgu, stymulując komórki nerwowe, zwiększając aktywność mózgu do normalnego poziomu.

  • Elektrochemioterapia (ECT) - polega na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, która występuje pod wpływem zastosowanego pola magnetycznego. W ten sposób udaje się podnieść efektywność stężenia podawanej pacjentowi chemioterapii, dzięki czemu znacząco wzrasta (od kilku do kilkunastu razy) efekt cytotoksyczny stosowanych u chorego leków.

  • Tumor Treating Fields (TTFIelds) - to zmienne pola elektryczne specjalnie dostrojone do docelowych komórek rakowych. Gdy pola elektryczne wejdą do komórki rakowej, przyciągają i odpychają naładowane białka podczas podziału komórek rakowych. Optune jest pierwszą od przeszło dekady zatwierdzoną przez FDA metodą, która powoduje istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia pacjentów z nowo zdiagnozowanymi glejakami. W badaniu prowadzonym według protokołu EF-14 przedstawiono istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia bez progresji choroby oraz ogólnego czasu przeżycia pacjentów z nowo zdiagnozowanymi glejakami, przy 50-procentowym wzroście liczby pacjentów pozostających przy życiu dwa lata po rozpoczęciu przy pomocy zmiennych pół elektrycznych (TTFIelds) w skojarzeniu z temozolomidem (w porównaniu z terapią wykorzystującą wyłącznie temozolomid).
     

Jak to działa

Jak to działa

Jak to działa
Wyszukaj film...
jak prąd pulsacyjny niszczy pasożyty

jak prąd pulsacyjny niszczy pasożyty

02:04
Odtwórz Wideo
eksperyment rezonansu na płycie Chladni

eksperyment rezonansu na płycie Chladni

03:39
Odtwórz Wideo
Eksperyment z częstotliwością dźwięku i wodą

Eksperyment z częstotliwością dźwięku i wodą

01:14
Odtwórz Wideo
prof.Anthony Holland o częstotliwościach rezonansowych na komórki organizmów

prof.Anthony Holland o częstotliwościach rezonansowych na komórki organizmów

06:16
Odtwórz Wideo
jak umiera pasożyt pod wpływem niskich częstotliwości

jak umiera pasożyt pod wpływem niskich częstotliwości

00:33
Odtwórz Wideo
Plazma Rife'a eksperyment niszczy mikroorganizmy  06 03 2009

Plazma Rife'a eksperyment niszczy mikroorganizmy 06 03 2009

33:41
Odtwórz Wideo

Jakie korzyści dają określone fale elektromagnetyczne?

Bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty

Terapia elektromagnetyczna może być stosowana jako terapia wspomagająca we wszystkich dolegliwościach, w których udowodniono lub przypuszcza się pochodzenie mikrobiologiczne. Urządzenia te są coraz częściej wykorzystywane do wspomagania chorób zakaźnych. Konwencjonalne metody często zawodzą, dlatego na rynku istnieje luka na komplementarne podejście do farmakologii, jaką są elektromagnetyczne urządzenia terapeutyczne. Ciała mikroorganizmów składają się z cząsteczek organicznych, które mogą pochłaniać i reagować na emitowane przez nie promieniowanie. Jeśli takie promieniowanie zostanie wystarczająco wzmocnione, może zniszczyć te drobnoustroje.

Wzmacnianie naturalnej energii człowieka

W przypadku osób o niskim poziomie energii, fale elektromagnetyczne mogą pomóc zapewnić dodatkową energię, a także poprawić krążenie, a nawet nastrój i nastawienie. Likwiduje wiele chorób lub dysfunkcji w organizmie poprzez utrzymaniu odpowiedniego napięcia błony komórkowej. Usuwa  blokady energetyczne organizmu. Jest również doskonałym rozwiązaniem dla osób, które doświadczają zmęczenia z przyczyn leżących u podstaw, takich jak poważne choroby, obciążony patogenami i toksynami organizm.

Funkcje regulacyjne organizmu

Terapie biorezonansowe oparte na zasadach elektromagnetycznych  mają funkcje  regulacyjne dla organizmu, podobnie do akupunktury czy fizjoterapii. Fale uruchamiają procesy biochemiczne w ciele na poziomie komórkowym i metabolicznym. Wpływ na różne narządy jest w większości dobrze znany i odtwarzalny biochemicznie. 

Dzięki terapii regulacyjnej, takim jak biorezonans, organizm otrzymuje impuls, na który powinien zareagować. Właściwy impuls wyzwala w organizmie łańcuch reakcji biochemicznych, które aktywują zdolności organizmu, aby podjąć środki zaradcze przeciwko przyczynie zaburzenia. Nieprawidłowy impuls nie ma żadnego lub minimalnego wpływu czyli nie wywołuje efektów ubocznych.

Regeneracja i gojenie się ran

Terapia elektromagnetyczna może być stosowana jako terapia wspomagająca regenerację organizmu. Renomowane badania i czołowi eksperci są zgodni, że medycyna częstotliwości jest niezwykle skuteczna w urazach sportowych, takich jak siniaki, stłuczenia, obrzęki, problemy z mięśniami, zerwane więzadła, a nawet złamane kości, aby goić się do 50% szybciej! Możesz odzyskać siły po przetrenowaniu i innych problemach bez stosowania uzależniających leków na receptę lub operacji.

Usuwanie toksyn z organizmu i

pomoc w nałogach

Metoda ta polega po pierwsze na przekazywaniu zinwertowanych fal elektromagnetycznych, które to odpowiadają danej toksynie i powoduje wygaszenia tychże drgań. 

Po drugie dzięki wykorzystaniu określonych częstotliwości fal pobudza organizm człowieka do oczyszczenia z toksyn.

Ta metoda oczyszczania organizmu ma formę detoksykacji czynnej, która do pracy angażuje cały układ odpornościowy i uznane jest za jedną z najgłębszych form detoksykacji. Podczas zastosowania tej metody oczyszczają się nie tylko komórki, ale także poprawie ulegają przestarzenie międzykomórkowe!

Immunomodulacja