top of page
Wnętrze sklepu z książkami

Literatura naukowa

Zbiór artykułów z literatury naukowej z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

Terapia biorezonansowa może pomagać w depresji
"..terapia biorezonansowa może być użyteczna w nawracających dużych zaburzeń depresyjnych z umiarkowanymi epizodami depresyjnymi niezależnie lub jako terapia uzupełniająca leki przeciwdepresyjne. mające na celu zmniejszenie poziomu depresji. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie różnicy w zastosowanych metodach leczenia w analizowanych grupach (p=0,0001) oraz stwierdzono, że terapia przyspiesza proces gojenia u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. "

Muresan D, Salcudean A, Sabau DC, Bodo CR, Gabos Grecu I. Bioresonance therapy may treat depression. J Med Life. 2021 Mar-Apr;14(2):238-242. doi: 10.25122/jml-2021-0008. PMID: 34104247; PMCID: PMC8169130.

link do artykułu

Zastosowanie terapii biorezonansowej do korekcji zespołu przetrenowanego sportowca
Wyniki: Badania wykazały, że zastosowanie terapii biorezonansowej znacząco zwiększa wpływ przywspółczulny na rytm serca, zmniejsza nacisk na centralny kontur jego regulacji, przyczynia się do „ekonomizacji” czynności serca; działa przeciwnadciśnieniowo (wyraźniej w odniesieniu do skurczowego ciśnienia krwi (SBP)), działa normalizująco na zmienność ciśnienia krwi (BP) u pacjentów z wyjściową niestabilnością BP oraz znacząco obniża wskaźnik czasu w związku z monitorowaniem krwi nacisk; ponadto BRT działa normalizująco na rytm dobowy BP i koryguje tempo porannego wzrostu rozkurczowego ciśnienia krwi (DBP).
Wniosek: Terapię biorezonansową można uznać za metodę korekcji zespołu przetrenowania u sportowców przy wzmożonej aktywności współczulnego układu nerwowego.

Badtieva VA, Pavlov VI, Khokhlova MN, Pachina AV. Primenenie biorezonansnoĭ terapii v korrektsii sindroma peretrenirovannosti sportsmena [The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2018;95(6):51-57. Russian. doi: 10.17116/kurort20189506151. PMID: 30499486.

link do artykułu

Dowody na skuteczność metody biorezonansowej w rzucaniu palenia: badanie pilotażowe
"..wskaźnik sukcesu w grupie verum różnił się znacząco od wyników w grupie placebo. Również subiektywny stan zdrowia po terapii i subiektywna ocena skuteczności, badana po 1 tygodniu, była istotnie bardziej pozytywna wśród uczestników w grupie aktywnej terapii biorezonansowej niż wśród osób w grupie placebo. Nie zaobserwowano działań niepożądanych.
Wniosek: Zgodnie z wynikami tego pilotażowego badania, terapia biorezonansowa jest klinicznie skuteczna w rzucaniu palenia i nie wykazuje żadnych niepożądanych skutków ubocznych."

Pihtili A, Galle M, Cuhadaroglu C, Kilicaslan Z, Issever H, Erkan F, Cagatay T, Gulbaran Z. Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study. Forsch Komplementmed. 2014;21(4):239-45. doi: 10.1159/000365742. Epub 2014 Aug 5. PMID: 25231565.

link do artykułu

Skuteczność metody biorezonansu na zdrowie człowieka
Pacjenci zgłaszali objawy głównie ze strony nosa (61,09%), następnie objawy oczne, oddechowe, skórne i żołądkowo-jelitowe. Większość pacjentów (90%) nie obserwuje żadnych objawów lub wykazuje znaczną poprawę objawów po okresie 12 miesięcy terapii biorezonansem. Wyniki te pokazują, że interwencja biorezonansowa miała znaczący wpływ na poprawę objawów, a poprawa ta jest oczywista nawet po 12 miesiącach od interwencji; p<0,01.

Karakos, Periklis & Grigorios, Tripsiannis & Theodoros, Konstantinidis & Lialiaris, Theodore. (2019). The Effectiveness of Bioresonance Method on Human Health. The Open Epidemiology Journal. 8. 1-8. 10.2174/1874297120190800001. 

link do artykułu

Zmiany w danych składu żywności USDA dla 43 upraw ogrodniczych, 1950 do 1999
 

Odkrycia wykazały stałe spadki ilości białka, wapnia, fosforu, żelaza, witaminy A, ryboflawiny (witaminy B2) i witaminy C w ciągu ostatniego półwiecza.

  • 6% spadek zawartości białka

  • 9% spadek fosforu

  • 15% spadek zawartości żelaza

  • 15% spadek witaminy C (kwas askorbinowy)

  • 16% spadek wapnia

  • 18% spadek witaminy A

  • 38% spadek witaminy B2 (ryboflawina)

"Sugerujemy, że wszelkie rzeczywiste spadki najłatwiej wytłumaczyć zmianami w odmianach uprawnych w latach 1950-1999, w których mogą występować kompromisy między plonem a zawartością składników odżywczych."

Davis DR, Epp MD, Riordan HD. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950 to 1999. J Am Coll Nutr. 2004 Dec;23(6):669-82. doi: 10.1080/07315724.2004.10719409. PMID: 15637215.

link do artykułu

Historyczne zmiany zawartości minerałów w owocach i warzywach

Osiem minerałów, które są zwykle analizowane, to Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Zn. Porównanie zawartości minerałów w 20 owocach i 20 warzywach uprawianych w latach 30. i 80. (opublikowane w tabelach składu żywności rządu Wielkiej Brytanii) pokazuje kilka wyraźnych redukcji zawartości minerałów. Wskazuje, że istnieją statystycznie istotne redukcje poziomów Ca, Mg, Cu i Na w warzywach oraz Mg, Fe, Cu i K w owocach. Jedynym minerałem, który nie wykazał istotnych różnic w okresie 50 lat był fosfor P. Zawartość wody znacznie wzrosła, a sucha masa znacznie spadła w owocach. Wskazuje, że w ciągu tych 50 lat rozwinął się problem żywieniowy związany z jakością żywności. Zmiany mogły być spowodowane anomaliami pomiaru lub pobierania próbek, zmianami w systemie żywnościowym, zmianami w uprawianych odmianach lub zmianami w praktyce rolniczej.

Mayer, Anne-Marie. (1997). Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables. British Food Journal. 99. 207-211. 10.1108/00070709710181540. 

link do artykułu

Spadek składu odżywczego owoców i warzyw: jakie są dowody?

Ostatnie badania historycznych danych o zawartości składników odżywczych w owocach i warzywach z okresu od 50 do 70 lat pokazują widoczne mediany spadku zawartości minerałów, witamin i białka o 5% do 40% lub więcej w grupach żywności, zwłaszcza warzyw. ..obszerne dowody są zgodne z bardziej ostatecznymi badaniami i wydają się trudne do odrzucenia.
W owocach, warzywach i zbożach zwykle 80% do 90% plonu suchej masy to węglowodany. Tak więc, gdy hodowcy wybierają ze względu na wysokie plony, w rzeczywistości wybierają głównie ze względu na wysoką zawartość węglowodanów, nie mając pewności, że dziesiątki innych składników odżywczych i tysiące fitochemikaliów wzrosną proporcjonalnie do plonów. 

Davis, D. R. (2009). Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence?, HortScience horts, 44(1), 15-19.

link do artykułu

Hodowla mikroelementów w podstawowych roślinach spożywczych z perspektywy żywienia człowieka

Ponad trzy miliardy ludzi jest obecnie niedożywionych mikroelementami i witaminami, co powoduje ogromne koszty społeczne, w tym trudności w uczeniu się wśród dzieci, zwiększoną zachorowalność i śmiertelność, niższą produktywność pracowników i wysokie koszty opieki zdrowotnej, wszystkie czynniki zmniejszające potencjał ludzki, szczęśliwość, i krajowy rozwój gospodarczy. Niedobory żywieniowe (np. żelazo, cynk, witamina A) odpowiadają za prawie dwie trzecie zgonów dzieci na całym świecie. 

Ross M. Welch, Robin D. Graham, Breeding for micronutrients in staple food crops from a human nutrition perspective, Journal of Experimental Botany, Volume 55, Issue 396, 1 February 2004, Pages 353–364

link do artykułu

Sprawozdanie z badań nad trapii bólu elektromedycyną:

 

Ból, ból mięśni, fibromialgia:

 

Przewlekły:
1. Stephen I. Zimmerman, R. P. T., Fred N. Lerner; Biofeedback and electromedicine: Reduce the cycle of pain-spasm-pain in low-back patients; American Journal of Electromedicine; 1989 Jun, S. 108- 120
2. Jerry T. Holubec; Cumulative Response from Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) for Chronic Pain; Practical Pain Management; 2009 Nov-Dec (n=525)

 

Ostry:
1. Rockstroh G., Schleicher W., Krummenauer F.; The advantage during a stationary follow-up-treatment applying microcurrrents on patients after implantation of a knee totalendoprothesis – a prospective randomised clinical case study; Rehabilitation 2010, 49: p. 173-179
2. Daniel L. Kirsch; Cranial Electrotherapy Stimulation in the Treatment of Fibromyalgia; Practical Pain Management, Electromedicine; Sept. 2006; S. 60-64
3. A. S. Lichtbroun, M. M. Raicer, R. B. Smith; The treatment of fi bromyalgia with cranial electrotherapy stimulation; Journal of clinical rheumatology; 2001 Apr;  7(2): S. 72-8; discussion 78

 

Pooperacyjny:
1. T. M. Sarhan; Doghem; Effect of microcurrent skin patch on the epidural fentanyl requirements for post operative pain relief of total hip arthroplasty; Middle East Journal of Anesthesiology; 2009; S. 411-415

 

Ból pleców:
1. Joseph S. H. A. Koopman, Dorien H. Vrinten M. D., Albert J. M. van Wijck; Effi cacy of microcurrent therapy in the treatment of chronic nonspecifi c back pain: a pilot study; Lippincott Williams & Wilkins; 2009

 

Ból mięśni:
1. D. Curtis; S. Fallows; M. Morris; C. McMakin; The effi cacy of Frequency Specifi c Microcurrent therapy on delayed onset muscle soreness; Journal of bodyworkand movement therapies; 2010 Juli; Elsevier

 

Ból stawu skroniowo-żuchwowego:

 

Choroba zwyrodnieniowa stawu skroniowo-żuchwowego:
1. L. E. Bertolucci, T. Grey; Clinical comparative study of microcurrent electrical stimulation to mid-laser and placebo treatment in degenerative joint disease of the temporomandibular joint; Cranio: the journal of craniomandibular practice, 1995 Apr; 13(2): S. 116- 120

 

Ból głowy, migrena:

 

Napięciowy ból głowy:
1. Seymour Solomon, Arthur Elkind, Fred Freitag, R. Michael Gallagher, Kenneth Moore, Bernard Swerdlow, Stanley Malkin; Safety and Effectiveness of Cranial Electrotherapy in the Treatment of Tension Headache;
2. Headache-The Journal of Head and Face pain; July 1989, Vol. 29, Nr. 7, S. 445– 450 D. L. Kirsch; Electromedical Treatment of Headaches; Practical pain management, Electromedicine; 2006 Nov/Dec, S. 58-65

 

Migrena:
1. P. Brotman; Transcranial Electrotherapy, Low-intensity transcranial electrostimulation improves the efficacy of thermal biofeedback and quieting re ex training in the treatment of classical migraine headache;
American Journal of Electromedicine; 1989 Sep, S. 120-123 5.2

 

Badania i opisy przypadków – Psychika:

 

Depresja:
1. Marshall F. Gilula; Daniel L. Kirsch; Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to Psychopharmaceuticals in the Treatment of Depression; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; The Haworth Press

 

Stany lękowe:
1. Ray B. Smith; Frank N. Shiromoto; The Use of Cranial Electrotherapy Stimulation to Block Fear Perception in Phobic Patients; Life Balance International, Current Therapeutic Research; 1992, Vol. 51, Nr. 2, S. 249-254

 

Stres:
1. Ronald R. Mellen et al.; Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) and the Reduction of Stress Symptom in a Sheriff´s Jail Security and Petrol Offi cer Population: A Pilot Study; American Jails, 2008 Nov/Dez, 22, 5, Docstoc, S. 32

 

Agresja:
1. A. Childs; Cranial electrotherapy stimulation reduces aggression in a violent retarded population: a preliminary report; The Journal of Neuropsychiatry and clinical Neurosciences; 2005 Herbst; 17(4): S. 548-51

 

Bezsenność:
1. Marshall F. Gilula; Daniel L. Kirsch; Cranial electro therapy (CES) in the Treatment of Insomnia: A Review and Meta-analysis; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; the Haworth Press

 

Brak koncentracji:
1. S. Southworth; The family institute and Associates; A study of the effects of CES on attention and concentration; Integrative physiological and behavioural science; Jan-Mar 1999, Vol. 34, No. 1, S. 43-53

 

Rzucanie palenia:
1. William S. Eidelmann; Control of cigarette cravings with cranial electrotherapy stimulation; Townsend letter; 2009, June 5.3

 

Badania i opisy przypadków – Infekcje:

 

Półpasiec:
1. C. McMakin; Non-pharmacologic treatment of shingles; Mai 2010; Practical Pain Management; S. 24-29 5.4

Badania i opisy przypadków – Neurologia:

 

Szumy uszne:
1. C. H. Chouard, B. Meyer, D. Maridat; Transcutaneous electrotherapy for severe tinnitus; Acts Otolaryngol; 1981; 91: S. 415-22
2. M. Engelberg, W. Bauer; Transcutaneous electrical stimulation for tinnitus; Laryngoscope 1985; 95: S. 1167-72
3. Ronald L. Steenerson, Gave W. Cronin; Treatment of tinnitus with electrical stimulation; Otolaryngology – Head and Neck Surgery; 1999 Nov; Vol. 121, S. 1-4

 

Choroba Parkinsona:

 

Ból w chorobie Parkinsona:
1. H. D. Rintala; G. Tan; P. Willson; S. Bryant Mon; E. C. H. Lail; Feasibility of Using Cranial Electrotherapy Stimulation for Pain in Persons with Parkinson Disease; Research Article, SAGE-Hindawi access to research, Parkinson ´s Disease 2010 Vol., 2010 Article ID 569154 S. 1-8

 

Zapalenie nerwu:

 

Ból neuropatyczny:
1. Soler, H. Kumru, R. Pelayo, J. Vidal, J. M. Tormos, F. Fregni, X. Navarro, A. Pascual-Leone; Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic pain in spinal cord injury; Brain: A Journal of Neurology; 2010 Sep, 133(9): S. 2565-77. Epub 2010 Aug 4

 

Stwardnienie rozsiane:
1. Ray B. Smith; The use of cranial electrotherapy stimulation in the treatment of multiple sclerosis; The original internist, Sep 2002, Vol. 9, Nr. 3, S. 25-28

Badania i opisy przypadków – Skóra:

 

Łuszczyca:
1. A. Philipp; G. K. Wolf; B. Rzany; H. Dertinger; E. G. Jung; Interferential current is effective in palmar psoriasis: an open prospective trial; European Journal of Dermatology; 2000, 10: 195-8

Badania i opisy przypadków – Urazy, rany:

 

 rany, oparzenia:
1. M. O. Ullah; A study to detect the effi cacy of microcurrent therapy on pressure ulcers; Proceedings of Pakistan Academy of Sciences; 2007; 44(4): S. 281-287

2. S. Young; S. Hampton; M. Tadej; Study to evaluate the effect of low-intensity pulsed electrical currents on levels of oedema in chronic non-healing wounds; Journal of wound care; 2011 Aug, Vol. 20, Nr. 8, S.368-373

 

Obrzęk:
1. S. Young; S. Hampton, BSc; M. Tadej; Study to evaluate the effect of low-intensity pulsed electrical currents on levels of oedema in chronic non-healing wounds; Journal of wound care; 2011 Aug, Vol. 20, Nr. 8, S. 368-373

 

Badania i opisy przypadków – Choroby sercowo-naczyniowe:

 

Nadciśnienie:
1. A. Vlasov, A. Safronov, V. Vladimirsky, A. Vladimirskaya, M. Umnikova; Effi ciency of dynamic electroneurostimulation in patients with arterial hypertension; Ural state Medical Academy, Yekaterinburg, Russia; 2006; S. 1-2
2. V. I. Podzolkov; T. S. Mlnikova; I. A. Suvorova; L. I. Churganova; S. P. Starovoitova; Cranial electrostimulation – a new nondrug method of treating the initial stage of hypertension 1992; Terapeuticheskii Arkhiv; 64(1): S. 24-27

 

Badania i opisy przypadków 

 

Medycyna wewnętrzna:

Cukrzyca, nadciśnienie, rany przewlekłe:
1. Bok Y. Lee, Noori AL-Waili, Dean Stubbs, Keith Wendell, Glenn Butler, Thia AL-Waili, Ali AL-Waili; 2010; Ultra-low microcurrent in the management of  diabetes mellitus, hypertension and chronic wounds: Report of twelve cases and discussion of mechanism of action; International Journal of medical sciences; 7(1): S. 29-35

2. Kir’yanova V.V., Vorokhobina N.V., Makhramov Z.K. Use of bioresonance therapy in complex treatment of patients with diabetes mellitus type 2 // Kazan medical journal. - 2017. - Vol. 98. - N. 3. - P. 334-337. doi: 10.17750/KMJ2017-334

PRESOTERAPIA

 

Badania naukowe:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19627407/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19749466/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25457196/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19666367/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32139870/

https://www.phlebolymphology.org/where-do-lymph-and-tissue-fluid-flow-during-intermittent-pneumatic-massage-of-lower-limbs-with-obstructive-lymphedema/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4062105/

 

1-FRANCISCO M., DANIEL A., DANIEL A., ALFONSINA A. and JOSE A.: Evidence-based treatment for gynoid lipodystrophy: A review of the recent literature, Journal of Cosmetic Dermatology, 2018.

2- ESTRELA J.: Liposuction. Surg., Mayo Clinic, 65: 512- 6, 2010.

3- DORIS H. and MITCHEL P.: "Cellulite: Pathophysiology and treatment", 2: 1, 2010.

4- BAYRAKCI V., AKBAYRAK T., BAKAR Y., KAYIHAN H. and ERGUNN.: Effects of mechanical massage, manual lymphatic drainage and connective tissue manipulation techniques on fat mass in women with cellulite, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 24 (2): 138-42, 2010.

5- HOWARD L., MARC P. and ANDREO B.: "Handbook of cosmotic science and technology", second edition, 465- 6, 2005.

6- BIANCA S., JULIANA L. and EDILÉIA B.: Longitudinal evaluation of manual lymphatic drainage for the treatment of gynoid lipodystrophy, Anais Brasileiros de Dermatologia, 89 (5), 2014.

7- PILCH U., WOZNIEWSKI M. and SZUBA A.: "Influence of compression cycle time and number of sleeve chambers on upper exteremity lymphedema volume reduction during intermittent compression " Uair lymphology, 42 (1), 2009.

8- HEXSEL D., DAL'FORNO T. and HEXSEL C.: "A validated photonumeric cellulite severity scale", Journal of the European academy of dermatology and venereology, 23 (5): 523-8, 2009.

9- NU'RNBERGER F. and MU'LLER G.: "So-called cellulite: An invented disease". J. Dermatol. Surg. Oncol., 4: 221- 9, 1978.

10- JAMES L.: "Weight training for life", 10: 139, 2012.

11- MARTA L., MIGUEL A., CRISTINA A., FRANCISCO R. and HELENA M.: "Manual lymphatic drainage therapy in patients with breast cancer related lymphoedema". BMC Cancer, 11: 94, 2011.

12- GARY D.: "Lymphedema diagnosis and management", Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 19: 72-8, 2007.

13- FERNANDA R., AUDREY B., NIVALDO A. and CRISTINA K.: "New treatment of cellulite with infrared-LED illumination applied during high-intensity treadmill train- 2182 Manual Lymphatic Drainage Vs Pneumatic Compression Pump on Cellulite Post Liposuction ing", Journal of Cosmetic and Laser Therapy, Vol. 13, 4: 166-71, 2011.

14- MARONNA R., MARTIN R. and YOHAI V.: Robust statistics theory and methods. Journal of the American statistical association, 90: 330-41, 2006.

15- GODOY J. and GODOY M.: Physiopathological hypothesis of cellulite. Open Cardiovasc. Med. J., 3: 96-7, 2009.

16- SZOLNOKY, BORSOS B., BÁRSONY K., BALOGH M. and KEMÉNY L.: Complete decongestive physiotherapy with and without pneumatic compression for treatment of lipedema: A pilot study, Lymphology, 41: 40-4, 2008.

17- HAGHIGHAT S., LOTFI T., YUNESIAN M., AKBARI M. and NAZEMI F.: "Comparing two treatment methods for post mastectomy lymphedema: Complex decongestive therapy alone and in combination with intermittent pneumatic compression", Lymphology, 43: 25-33, 2010.

18- MELISSA B., DEBORAH G., JOHN R., CAROLINE E. and JOHN C.: "Effect of pneumatic compression therapy on lymph movement in lymphedema-affected extremities, as assessed by near-infrared fluorescence lymphatic imaging", Journal of Innovative Optical Health Sciences, 10 (2), 2017.

19- HOSSEIN B., ALI A., ALI M., FARNAZ R., SHIVA M. and SEPIDE N.: "Comparing the Effect of Complex Decongestive Physical Therapy with Combination of Intermittent Pneumatic Compression Pump and Complex Decongestive Physical Therapy on Secondary Upper Extremity Lymphedema Volume and Quality of Life in Patients with Breast Cancer ", Journal of Modern Rehabilitation, 10 (3): 104-9, 2016.

20- MULUK C., HIRSCH T. and TAFFEC C.: Pneumatic Compression Device Treatment of Lower Extremity Lymphedema Elicits Improved Limb Volume and Patientreported Outcomes, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 46 (4): 480-7, 2013.

21- ADRIANA F., DANIELE S., JULIANE C. and RANULFA G.: "Evaluation of manual lymphatic drainage and ultrasound in the cellulite", 2011.

22- GODOY J. and GODOY M.: Treatment of cellulite based on the hypothesis of a novel physiopathology. Clin. Cosmet. Investing. Dermatol., 4: 55-9, 2011.

23- GULEC A.: "Treatment of cellulite with LPG endermologie", Int. J. Dermatol., 48: 265-70, 2009.

DALEKA PODCZERWIEŃ FIR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699878/

https://cincinnati.chillcryo.net/research/effects-of-far-infrared-warm-on-recovery-in-power-athletes-during-a-5-day-training-period/

 

Uważa się, że daleka podczerwień w porównaniu z saunami parowymi lub konwencjonalnym ciepłem jest siedmiokrotnie skuteczniejsza w usuwaniu metali ciężkich (takich jak rtęć i aluminium), cholesterolu, alkoholu, nikotyny, amoniaku, kwasu siarkowego i innych toksyn środowiskowych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312275/
 

FIR hamuje wzrost komórek nowotworowych (w tym raka piersi, płuc i języka), zgodnie z Medical Oncology w Londynie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17968683/

daleką podczerwień można stosować jako nowe terapie różnych chorób i urazów nerwów obwodowych

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4333284/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2718593/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1610218/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25464959/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10067-008-0977-y

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20569036/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16088266/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26409395/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18002246/

bottom of page