top of page

Informacje prawne

Prawa autorskie

1. Wszystkie teksty na stronie internetowej www.ecomedica.com.pl, dalej zwanej jako "Strona", stanowią wyłączną własność autora (chyba że autor nie zaznaczy inaczej) oraz podlegają przepisom dotyczącymi ochrony własności intelektualnej czyli jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.). Zabronione jest wszelkie kopiowanie w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody autora. 


2. Żadna część Strony nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody autora. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia indywidualizujące w tym graficzne umieszczone na Stronie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Informacje zawarte w serwisie www.ecomedica.com.pl, dalej zwanej jako "Strona",  mają jedynie charakter edukacyjny, zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym i nie mogą być traktowane jako konsultacja. Wyrażone tu opinie nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą jej zastąpić. Autor i wydawca Strony nie może odpowiadać za błędy wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie, lub brakiem zastosowania się do nich. Zawarte na Stronie informacje są jedynie wyrazem poglądów autora. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie, zostały podane właściwie. Jednak jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego preparatu lub leku.

2. Porady, które są udostępniane na Stronie powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecana jest konsultacja lekarska. 

 

3. Na naszej Stronie znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji.  

4. Serwis www.ecomedica.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na Stronie.

5. Informacje i opinie zawarte na Stronie od osób trzecich zostały zebrane lub opracowane przez  www.ecomedica.com.pl w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii.

6. www.ecomedica.com.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

7. www.ecomedica.com.pl nie gwarantuje, że Strona dostępna będzie bez przerw. Strona ww.ecomedica.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i Strony, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

bottom of page