top of page
Medycyna ziołowa

 „Siłę i istotę choroby powinno się szukać w jej początku i źródle, a nie w tym, co widać gołym okiem w samej chorobie.. gdyż podczas pożaru nie powinno się gasić dymu, ale płomienie."

dr. Samuel Hahnemann

Wszystko o Medycynie Integracyjnej,  Komplementarnej i Alternatywnej:

Nazwa:​

Medycyna komplementarna to grupa dyscyplin diagnostycznych i terapeutycznych, które są stosowane razem z medycyną konwencjonalną (zwanej również medycyną „zwykłą”, „standardową”, „głównego nurtu”, „akademicką") jako jej uzupełnienie. Ponieważ medycyna komplementarna może być łączona lub integrowana z nurtem konwencjonalnym, nazywana jest również „medycyną integracyjną”. Czasami nazywana medycyną holistyczną, gdyż zazwyczaj zajmuje się tym, w jaki sposób choroba wpływa na całą osobę: fizycznie, emocjonalnie, duchowo i społecznie.

 

Rola w poprawie zdrowia:

Obejmuje ona dużą liczbę praktyk i systemów opieki zdrowotnej, które z różnych przyczyn kulturowych, społecznych, ekonomicznych lub naukowych nie zostały przyjęte przez główny nurt medycyny zachodniej. Ale Pamiętajmy! Medycyna komplementarna jest stosowana razem z medycyną konwencjonalną oraz nigdy jej nie wyklucza! Dlatego INTEGRUJE to co najlepsze dla dobra pacjenta. Medycyna komplementarna może ci pomóc dodać kilka terapii, suplementacji lub dostosować zdrowy tryb życia do twojego regularnego planu terapii. Ale nie powinna zastępować żadnej części twojego regularnego leczenia (chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonalnego) czymś innym. Jeśli po wprowadzonych zmianach, następują pozytywne zmiany - to lekarz prowadzący decyduje o regulacji lub odstawieniu dotychczasowej, wiodącej kuracji.

Uzupełnia luki w holistycznym podejściu do człowieka.

Analizuje przebieg choroby i szuka jej źródła.

Nie koliduje z medycyną akademicką.

Skupia się na fizycznych i psychicznych odczuciach badanego.

Dodaje brakujące elementy do terapii.

Poświęca wiele czasu na pełną diagnozę.

Dba o odpowiednie odżywienie organizmu.

Pamiętajmy! Medycyna komplementarna jest stosowana razem z medycyną konwencjonalną oraz nigdy jej nie wyklucza! INTEGRUJE!

Mechanizmy te powodują, że terapia staje się pełna i efektywna!

Medycyna integracyjna może pomóc osobom z uporczywym bólem, zapaleniem, przewlekłym zmęczeniem, fibromialgią, boreliozą i wieloma innymi schorzeniami przewlekłymi w lepszym radzeniu sobie z objawami i poprawie jakości życia poprzez zmniejszenie zmęczenia, bólu i lęku. 

Rozwój i przyszłość:

Medycyna integracyjna to bardzo zróżnicowany obszar, który oferuje duży potencjał dla przyszłej praktyki medycznej. W licznych badaniach naukowych udowodniono, że medycyna konwencjonalna jest bezpieczna i skuteczna, ale ważne jest, aby wiedzieć, że terapie uzupełniające zwykle nie podlegają takim samym rygorystycznym testom, jak medycyna konwencjonalna. W miarę wzrostu dowodów skuteczności i bezpieczeństwa niektórych terapii,  szybko otwiera się na nie medycyna akademicka, wchłaniając je do swojego systemu więc stają się one głównym nurtem medycznym (na przykład grupy wsparcia pacjentów i terapia poznawczo-behawioralna). Inne techniki nadal traktowane są nieufnie.

24 stycznia 2014 r. WHO zatwierdziło strategię w zakresie medycyny komplementarnej na lata 2014- 2023, której istotną częścią jest integracja medycyny komplementarnej z krajowymi programami zdrowotnymi. Ponadto biorąc pod uwagę ogólny globalny trend, WHO zachęca wszystkie uczestniczące kraje do studiowania dziedzictwa tradycyjnych systemów medycznych. Ostatnio coraz więcej badań naukowych na szeroką skalę w tej dziedzinie prowadzi się w Chinach, Indiach, Japonii, Korei, Niemczech, Szwajcarii i Ameryce. W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacząco wzrosła liczba krajów posiadająca państwowe instytuty badawcze medycyny tradycyjnej i komplementarnych systemów wiedzy medycznej. Wzrasta również liczba krajów prowadzących badania nad lekami ziołowymi.

Wszystkie te dane wskazują na znaczenie stosowania i dalszego rozwoju metod komplementarnych w medycynie. 

Medycyna komplementarna a medycyna alternatywna:​

Medycyna komplementarna często łączona jest wraz z medycyną alternatywną jako CAM (ang. complementary and alternative medicine).

Chociaż termin „komplementarny i alternatywny” jest często używany zamiennie jako ta sama kategoria, warto dokonać rozróżnienia między tymi dwoma terminami, gdyż Amerykańskie Narodowe Centrum Zdrowia Komplementarnego i Integracyjnego (NCCIH) stosuje to rozróżnienie:

 • Kiedy praktyka spoza głównego nurtu jest stosowana razem z medycyną konwencjonalną, pomaga jej i wspiera terapie, jest uważana za „komplementarną”.

 • Gdy zamiast medycyny akademickiej stosuje się praktykę spoza głównego nurtu, często odrzucając konwencjonalne terapie, uważa się ją za „alternatywną".

Te kategorie mogą się jednak mimo wszystko nakładać. W związku z tym połączono ją w jeden skrót CAM, a w zależności od elastyczności opieki zdrowia danego kraju przeplatana jest w mniejszym lub większym stopniu z akademickimi formami terapii.

Rodzaj terapii:

CAM to ponad 50 różnych terapii, które dzielą się na pięć głównych kategorii lub domen:

1.Naturalne systemy medyczne: Ta dziedzina obejmuje bardziej popularne i akceptowane formy terapii, takie jak akupunktura, homeopatia i praktyki orientalne. Te terapie są praktykowane od wieków na całym świecie. 

 • naturopatia,

 •  homeopatia,

 • medycyna chińska,

 • akupunktura,

 • ajurweda;

 

2. Interwencje umysłu i ciała: dotyk był stosowany w medycynie od początków opieki medycznej. Uzdrawianie przez dotyk opiera się na założeniu, że choroba lub uraz w jednym obszarze ciała może wpływać na wszystkie części ciała. Jeśli za pomocą manipulacji sensorycznej pozostałe części zostaną przywrócone do optymalnego stanu zdrowia, ciało może w pełni skoncentrować się na terapi miejsca urazu lub choroby. Techniki ciała są często łączone z technikami umysłu. Przykłady terapii na ciało obejmują:

 • terapia poznawczo-behawioralna,

 • medytacja,

 • yoga,

 • Tai Chi,

 •  modlitwa,

 • terapie wykorzystujące kreatywne sposoby, takie jak sztuka, muzyka lub taniec,

 • terapia z udziałem zwierząt;

3. Terapie oparte na biologii: na przestrzeni wieków człowiek przeszedł od prostej diety składającej się z mięsa, owoców, warzyw i zbóż na dietę, która często składa się z pokarmów bogatych w tłuszcze, oleje i złożone węglowodany. Nadmiar i niedobór składników odżywczych stały się problemem w dzisiejszym społeczeństwie, prowadząc do pewnych chorób przewlekłych. Wiele podejść dietetycznych i ziołowych próbuje zrównoważyć dobre samopoczucie żywieniowe organizmu.

 • dietetyka,

 • suplementacja,

 • fitoterapia;

4. Metody manipulacyjne i ruchowe:

 • fizjoterapia,

 • masaż,

 • sport;

5. Terapie Energetyczne:

 • biopolowe,

 • bioelektromagnetyka,

 • elektroakupunktura

i wiele innych...

W naszym gabinecie wybraliśmy tylko najbardziej sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, jakości, bezinwazyjności i dokładności.

Czy medycyna komplementarna jest bezpieczna?

Wiele terapii medycyny komplementarnej zostały poddane starannej ocenie i okazały się ogólnie bezpieczne i skuteczne. Aby zachować wysoki standard bezpieczeństwa i jakości usług w naszym gabinecie spełniamy wiele wymogów i zasad: 

medical-vector-free-icon-set-0888.png
medical-vector-free-icon-set-19ab.png
medical-vector-free-icon-set-07.png
medical-vector-free-icon-set-01.png
medical-vector-free-icon-set-16.png
medical-vector-free-icon-set-05.png
194-1946073_svg-png-icon-free-microscope-svg-transparent-png.png

Wysoki standard opieki – zajmie się tobą wykfalifikowany medycznie, przeszkolony i doświadczony terapeuta. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny; nie jest mi obca patofizjologia, medycyna analityczna, mikrobiologia, parazytologia, farmakologia (w tym interakcje leków),  toksykologia, dietetyka. Przeszłam wiele kursów i szkoleń medycyny integracyjnej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje z terapii naturalnych i medycyny komplementarnej u wielu czołowych polskich  i światowych ekspertów z tej dziedziny. Poświęcam wiele czasu na przeanalizowaniu czy nowinki zdrowotne są potwierdzone badaniami naukowymi i jakie efekty przynoszą w terapiach poszczególnych dolegliwości.

Bezinwazyjność metod - W naszym gabinecie stosujemy bezbolesne, nieinwazyjne metody, nieuszkadzające zewnętrznych barier ciała klienta, bez fizycznej  (w skrócie: bez kłucia)  ingerencji w ciele.

Jakość i bezpieczeństwo suplementacji - Terapie obejmują szeroką gamę produktów botanicznych i odżywczych, takich jak suplementy ziołowe i dietetyczne w tym witaminy i minerały. Dwie główne obawy dotyczące bezpieczeństwa suplementów diety to możliwość interakcji z zażywanymi lekami i skażenia suplementów. Niezbędna wiedza medyczna, farmaceutyczna oraz studia podyplomowe z zakresu interakcji suplementów diety z lekami ułatwia mi jako terapeucie dobór terapii i dawki dla każdego klienta  indywidualnie. W naszym gabinecie stawiamy wysokie wymagania wszystkim polecanym przez nas produktom. Wybieramy tylko te, które spełniają wiele norm bezpieczeństwa, posiadają ugruntowaną pozycje na rynku krajowym i międzynarodowym, z certyfikatami jakości i badaniami naukowymi. Muszą być ewidencjonowane w rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego, o maksymalnej przyswajalności, czystym składzie, możliwe jak najbardziej naturalne i ekologiczne.

Życie i zdrowie klienta na pierwszym miejscu - zawsze współpracujemy z medycyną konwencjonalną, dla dobra klientów nigdy jej nie wykluczamy z terapii oraz bezpiecznie dostosowujemy terapię do przyjmowanych dotychczas leków i zabiegów. Współpracujemy ze wszystkimi innymi gałęziami nauk medycznych, gdy jest to właściwe kierując do nich w celu pogłębienia diagnozy lub nagłej interwencji.

Wszystko jasne i klarowne - spisujemy listę, dostosowanych do twojej terapii uzupełniającej, suplementów diety, które zawsze możesz pokazać swojemu lekarzowi prowadzącemu w celu wyeliminowania interakcji lekowych. 

Kontakt - Jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem. Nie pozostawiamy go po wizycie samemu sobie. W razie pytań zawsze może się z nami skontaktować i rozwiać swoje wątpliwości odnośnie terapii, postępowania prozdrowotnego i polecanej suplementacji.

Coraz więcej dowodów naukowych - chociaż terapeuci i firmy promujące terapie komplementarne często opierają się na relacjach z indywidualnych doświadczeń osób, które twierdzą, że terapia im pomogła, dla naukowców to za mało, by cokolwiek udowodnić. Jednak w dzisiejszych czasach, w obliczu braku pomysłu medycyny w stosunku do ściągania przyczyn (a nie tylko gaszeniu objawów) większości chorób przewlekłych coraz więcej badań naukowych finansowanych jest dla potwierdzenia działań prozdrowotnych wielu ziół, witamin, minerałów, oraz terapii z grupy medycyny uzupełniającej. 

Butelki homeopatii globulek

Kontakt:

Telefon
Email
Adres

ul.Dobromyśl 20

25-825 Kielce, Polska

bottom of page