top of page

Konwencjonalne testy laboratoryjne do oceny obciążeń toksynami

Na co dzień jesteśmy narażeni na toksyczne chemikalia. Niektóre z tych substancji chemicznych mogą gromadzić się w naszych ciałach i zwiększać ryzyko wielu chorób przewlekłych, w tym chorób serca, zaburzeń autoimmunologicznych i raka. Na szczęście różne testy mogą pomóc w wykryciu narażenia na toksyny.

Dowiedz się co możemy zaobserwować w klasycznej morfologii i biochemii krwi przy obciążenu toksynami tj. metale ciężkie, pestycydy, bifenyle, rozpuszczalniki i wiele innych związków znajdującymi się w produktach konsumpcyjnych, kurzu domowym, opakowaniach żywności, wodzie pitnej i otaczających nas produktach codziennego użycia.

Czym są toksyny?


Każdego dnia jesteśmy na różne sposoby narażeni na działanie substancji toksycznych w naszym środowisku. Wdychamy je, połykamy w zanieczyszczonej żywności lub wodzie, a w niektórych przypadkach wchłaniamy je przez skórę. Z biegiem czasu niektóre z tych toksyn gromadzą się w naszych ciałach, powodując uszkodzenie narządów, osłabienie układu odpornościowego , alergie i zwiększone ryzyko chorób przewlekłych [ 1 , 2 , 3 ].


W rzeczywistości szacuje się, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych zanieczyszczeniami środowiska , a około 24% chorób jest spowodowanych narażeniem środowiskowym, którego można uniknąć dzięki środkom zapobiegawczym [ 4 ].


 • We krwi pępowinowej noworodków wykrywa się 200-300 substancji chemicznych, których nie powinno być z czego 2/3 tych substancji powodują zaburzenia hormonalne, a co za tym idzie wiele chorób

 • Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego spośród kohorty 75 kobiet w ciąży wykazały, że średnio próbka krwi każdej z nich dała wynik pozytywny na obecność 56 substancji chemicznych. Sześć odkrytych chemikaliów było nieznanych, co oznacza, że ​​niewiele wiadomo na temat ich wpływu na matkę i dziecko w macicy

 • toksyny przedostają się do organizmu nie tylko z jedzeniem i miejskim smogiem, musimy wziąć pod uwagę meble, produkty wykończenia wnętrz, materiały budowlane, naczynia kuchenne, odzież, zabawki, kosmetyki

 • meble z płyt MDF , obecne w każdym domu, zawierają formaldehyd znany czynnik rakotwórczy u ludzi, jest związany z nowotworami nosa i mózgu oraz prawdopodobnie z białaczką

 • Szacuje się, że przeciętna kobieta zaczyna dzień od nałożenia na twarz , włosy i ciało 126 różnych substancji chemicznych zawartych w 12 różnych produktach

 • W największej na Świecie bazie Amerykańskiego Związku Chemików widniej aż 50 milionów związków chemicznych

 • Ponad 350 000 związków chemicznych zostały zarejestrowane w produkcji i lista co roku jest wydłużana. Godnym uwagi odkryciem było to, że tożsamość wielu chemikaliów pozostaje publicznie nieznana, ponieważ są uważane za poufne (>50 000) lub niejednoznacznie opisane (do 70 000).

 • Rocznie stykamy się z 72000 chemikaliów

 • Kobiety zajmujące się domem lub sprzątaczki zawodowe mają o 54% wyższą zachorowalność na raka niż te, które pracuja na innych stanowiskach lub zlecają sprzątanie innym (lotne związki z detergentów)

 • Rocznie zjadamy 2 kg sztucznych dodatków spożywczych, barwników i konserwantów

 • Jest znikoma liczba badań określający wpływ kilku na raz związków chemicznych na organizm ludzki


Chociaż to wszystko może wydawać się przytłaczające, nie oznacza to, że jesteś całkowicie bezradny. Właściwie jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby uniknąć toksyn i pomóc organizmowi je wyeliminować.

Jednym z pierwszych i najważniejszych kroków, które możesz podjąć, aby poprawić swoje zdrowie, jest monitorowanie ogólnego stanu zdrowia. Można to osiągnąć za pomocą testów laboratoryjnych zleconych przez lekarza. Wyniki tych testów mogą dostarczyć ważnych wskazówek, że coś jest nie tak w Twoim ciele.Na szereg konwencjonalnych testów laboratoryjnych wpływają toksyny w twoim ciele [ 5 ]. Jednak te testy nie są diagnostyczne dla toksyn. Jeśli lekarz podejrzewa narażenie na toksyny, powinien zlecić bardziej szczegółowe badania (np. ołów, rtęć, arsen).


Poniżej znajdują się różne badania krwi, które mogą pośrednio zaalarmować Ciebie i Twojego lekarza przed ekspozycją na toksyny.


Testy laboratoryjne, na które mają wpływ toksyny


1) Pełna morfologia krwi (CBC)


Pełna morfologia krwi (CBC) jest powszechnym badaniem krwi, które ocenia trzy główne typy komórek krwi: krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi. Nazywana inaczej: pełna morfologia krwi plus rozmaz. Wiele elementów morfologii może wskazywać na wczesną ekspozycję na toksyny [ 6 , 5 ].
Joseph Pizzorno, ND
 • Spadek liczby białych krwinek (WBC): poziom leukocytów spada proporcjonalnie do wzrostu poziomu polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w organizmie. Chociaż wiele z tych chemikaliów jest dziś zabronionych, nadal można je znaleźć w sprzęcie elektrycznym, materiałach budowlanych oraz skażonym mięsie, rybach i drobiu [ 7 ].


 • Spadek liczby płytek (PLT): przewlekłe narażenie na niski poziom toluenu (rozpuszczalnika stosowanego w rozcieńczalnikach do farb) zmniejsza liczbę płytek (trombocytów) we krwi. Jedno z badań mężczyzn pracujących w fabryce wykazało, że chociaż nosili maski i sprzęt ochronny, mieli o 14% niższą liczbę płytek krwi w porównaniu z pracownikami biurowymi w tym samym zakładzie. Dodatkowo mieli ponad 4 krotnie większe ryzyko upośledzenia reakcje układu współczulnego odpowiedzialnego za stres oraz ponad 6 krotnie większe ryzyko upośledzenia funkcji psychicznych[ 8, 5 ].


 • Nakrapianie zasadochłonne w obrazie, to obecność licznych granulocytów zasadochłonnych , które są rozproszone w cytoplazmie erytrocytów w rozmazie krwi obwodowej. Nakrapianie dotyczy krwinek dojrzałych, normocytów. We krwi może występować zwiększona liczba erytroblastów. Występuje w przypadku zatrucia arszenikiem, ołowiem, cynkiem, srebrem i rtęcią [31]


2) Enzymy wątrobowe


Enzymy wątrobowe są zwykle mierzone, aby zobaczyć, jak dobrze funkcjonuje wątroba. Wiele z nich wzrasta w odpowiedzi na ekspozycję na toksyny. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wiele enzymów wątrobowych przedostaje się do krwiobiegu, gdy komórki wątroby są uszkodzone lub zniszczone [ 9 ].


Joseph Pizzorno, ND
 • Wzrost poziomu Gamma-glutamylotransferazy ( GGTP ): jest kluczowym enzymem zaangażowanym w recykling glutationu, głównego przeciwutleniacza organizmu i detoksykatora. Jest potrzebny w celu dostarczenia większej ilości glutationu. Wyższe poziomy tego enzymu są silnie związane z kilkoma chorobami przewlekłymi, zwłaszcza cukrzycą. GGTP wzrasta wraz ze wzrostem poziomu metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych tj. pestycydy i chemikalia przemysłowe znajdujące się w rybach, powietrzu, papierosach, spalinach i niektrych farbach [ 10 , 5 ]. Pod wpływem pestycydów GGTP wzrasta o 25%. [31]


 • ALT : enzym biorący udział w metabolizmie białek, który wzrasta w sposób zależny od dawki wraz z obciążeniem organizmu kadmem, ołowiem, rtęcią i polichlorowanymi bifenylami w granicach normy i powyżej niej [ 11 ]

 • AST , który wraz z ALT i GGT wzrasta proporcjonalnie do poziomu polichlorowanych bifenylów i pestycydów chloroorganicznych we krwi [ 12 ]

 • ALP , która wzrasta wraz z chroniczną ekspozycją na pestycydy o 10% [ 13 ]


Joseph Pizzorno, ND3) Białko C-reaktywne (CRP)


Wiele toksyn środowiskowych powoduje stany zapalne i stres oksydacyjny. Białko C-reaktywne jest markerem stanu zapalnego w organizmie, który wzrasta w odpowiedzi na pestycydy chloroorganiczne [ 14 ].


Jeśli chcesz zmierzyć poziom CRP, wybierz test CRP o wysokiej czułości (hs-CRP). Ten test może mierzyć poziom CRP poniżej 10 mg/L, co pozwala wykryć podwyższone poziomy CRP, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone przy zwykłym teście CRP [ 15 ].4) Profil lipidowy


Wyższe poziomy polichlorowanych bifenylów i pestycydów chloroorganicznych są związane z podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego i triglicerydów [ 16 ].

Co ciekawe, w jednym prospektywnym badaniu na 598 osobach, jeden rodzaj polichlorowanych bifenylów przewidywał 10% wzrost poziomu cholesterolu LDL w okresie 5 lat . To może wyjaśniać związek między ekspozycją na polichlorowane bifenyle i stwardnieniem tętnic (miażdżyca) i chorobami serca [17,18 ,19 ].


Co więcej, ekspozycja polichlorowane bifenyle wiąże się z wyższymi poziomami ox-LDL, szkodliwego rodzaju cholesterolu wytwarzanego w organizmie, powstający gdy normalny cholesterol LDL jest uszkadzany przez wolne rodniki [ 20 ].5) Poziom cukru we krwi, HbA1c i insulina


W 23-letnim prospektywnym badaniu 180 osób, ekspozycja na polichlorowane bifenyle PCB i pestycydy chloroorganiczne negatywnie wpłynęła na prawie każdy pomiar kontroli poziomu cukru we krwi, w tym wrażliwość na insulinę , poziom glukozy na czczo i HbA1c.

W tym badaniu [ 21 ]:

 • Osoby w wieku poniżej 50 lat nie wykazały żadnych różnic w kilku miarach kontroli poziomu cukru we krwi między osobami z najniższym i najwyższym poziomem polichlorowanych bifenyli, ujawniając minimalny wpływ tych toksyn u młodszych ludzi.

 • W najmłodszej grupie (w wieku 18-31 lat) produkcja insuliny wzrosła w odpowiedzi na poziom toksyn. Jest to oczekiwane, ponieważ PCB blokują miejsca receptorów insuliny, więc organizm potrzebuje więcej insuliny, aby przeciwdziałać tym efektom. Ta zdolność adaptacyjna zmniejsza się wraz z wiekiem.

 • W wieku 48 lat poziomy polichlorowanych bifenyli i pestycydów chloroorganicznych we krwi były pozytywnie powiązane z pomiarami upośledzonego metabolizmu cukru we krwi.

Sugeruje to, że wraz z wiekiem zdolności adaptacyjne organizmu zostają przytłoczone wysokim obciążeniem toksynami.6) Kwas moczowy


Kwas moczowy (moczan) jest końcowym produktem rozkładu puryn (związków występujących w mięsie i produktach mięsnych) u ludzi. Puryny powstają jako końcowy produkt trawienia niektórych białek i DNA w diecie, ale niektóre są syntetyzowane w organizmie. Istnieją dowody na to, że kwas moczowy wzrasta proporcjonalnie do obciążenia organizmu polifluorowanymi węglowodorami, chemikaliami znajdującymi się w produktach konsumpcyjnych, kurzu domowym (najniebezpieczniejsze dla dzieci) i opakowaniach żywności (zwłaszcza ten zapobiegający wsiąkanie tłuszczu z potraw czyli m.in. opakowaniach fast foodów, cukierków, pudełek do pizzy. Najgorsze są torebki popcornu do mikrofalówki !!! ), produktach do ochrony dywanów i tekstyliów oraz piankach przeciwpożarowych [ 22 , 23 ].7) Bilirubina


Bilirubina jest żółtym pigmentem, który powstaje w wyniku normalnego rozpadu hemoglobiny z czerwonych krwinek . Badania sugerują, że poziom bilirubiny wzrasta proporcjonalnie do poziomu polichlorowanych bifenyli PCB w organizmie [ 24 , 25 ].8) Hormony tarczycy


Badanie 105 kobiet w ciąży wykazało, że poziomy polichlorowanych bifenyli PCB były związane z niższymi poziomami T4 i T3 (w normalnym zakresie). PCB hamują aktywność dejodynazy jodotyrozynowej, enzymu niezbędnego do produkcji hormonów tarczycy [ 26 , 27 ].9) 8-OHdG


8-hydroksydeoksyguanozyna (8-OHdG) to związek, który jest wydalany z moczem podczas naprawy uszkodzonego DNA. Jest bezpośrednim markerem oksydacyjnych uszkodzeń DNA. Poziom 8-OHdG w moczu może pośrednio mierzyć stres oksydacyjny i obciążenie toksynami [ 28 , 29 ].

Badania wykazały, że wyższy poziom 8-OHdG w moczu koreluje z wieloma rodzajami raka, uszkodzeniem mitochondriów, tempem starzenia, paleniem i poziomem rtęci [ 5 ].


W badaniu 100 pacjentów z rakiem płuc, którzy przeszli operację płuc, poziom 8-OHdG w moczu wzrósł bezpośrednio wraz z paczkolatami palenia. Jeden paczko-rok odpowiada wypaleniu 1 paczki dziennie (20 papierosów) przez 1 rok [ 30 ].
Uwagi:


 1. Wymienione powyżej testy nie są swoiste, zależne są też od innych stanów chorobowych.

 2. Testy te nie są też zbyt szczegółowe, ponieważ mają tendencję do zwiększania całkowitego obciążenia toksycznego dla całych klas toksyn, zamiast z określonymi toksynami. [31]

 3. W laboratoriach diagnostycznych znajdziesz dość drogie testy wykrywające głównie metale ciężkie w moczu (aluminium, chrom, kobalt, nikiel,ołów, rtęć, tal) oraz fenol (test ekspozycji na polifenole), kwas benzoesowy( na ksylen), kwas hipuronowy (na rozpuszczalniki pochodne toluenu), kwas migdałowy (narażenie na styren), glikol etylenowy. W krwi można oznaczyć: acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChE) oraz esteraza cholinowa (PChE) (narażenie na pestycydy), cynkoprotoporfiryna (ekspozycja na ołów), tal, wanad, kadm, lit, mangan, miedź, ołów.

 4. Toksyny są stosunkowo trude do oznaczenia tych badaniach. Istnieje wiele zaakceptowanych testów na toksyczność metali, ale opierają się one głównie na krwi i moczu, o których wiadomo, że są przede wszystkim przydatne tylko w przypadku ostrej ekspozycji i są zawodne w przypadku obciążenia organizmu. Normy dla chemicznego obciążenia toksynami opierają się zasadniczo na populacji (tj. jeśli pacjent nie znajduje się w górnych 5% poziomów we krwi, nie są uważane za toksyczne). Co nie znacza, że dawka mniejsza nie poczyni spustoszenia w organizmie.

 5. Współpracuj z terapeutą, aby uzyskać dokładną diagnozę.

 6. Żaden z powyższych badań nie testuje bezpośrednio toksyn i nie można ich używać do uzyskiwania pełnego oznaczenia obciążenia toksynami w organizmie. Jest to tylko wskaźnik pomocny w kompleksowej diagnozie.


Podsumowanie


Interpretacja powyższych wyników mówi nam, że nasze ciała mają ogromną zdolność gojenia się i reagowania na urazy fizjologiczne do pewnego czasu. Wraz z wiekiem dochodzi do akumulacji uszkodzeń (szczególnie DNA), a ponieważ enzymy są wytwarzane coraz mniej optymalnie, organizm z czasem traci zdolność przystosowania się do toksycznego środowiska, niedoborów składników odżywczych itp. Zdrowie zmienia się w chorobę z powodu skumulowanych uszkodzeń spowodowanych przez toksyny.


Jeśli masz powody, aby podejrzewać narażenie na toksyny, skontaktuj się z nami. Zinterpretujemy twoje wyniki w połączeniu z objawami, historią medyczną i innymi wynikami badań w celu określenia obciążeń organizmu. Zaproponujemy dodatkowe testy, a jeśli uznamy to za konieczne, wdrożymy oczyszczanie i odpowiedni protokół. Więcej TUTAJ

39 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page