top of page

Nowatorskie i kontrowersyjne terapie w COVID-19 potwierdzone BADANIAMI NAUKOWYMI

Zaktualizowano: 4 kwi 2021

Nowatorskie i kontrowersyjne terapie w COVID-19


Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) jest odpowiedzialny za pandemię choroby koronawirusowej (COVID-19), która skłoniła naukowców na całym świecie do poszukiwania nowych terapii COVID-19. Brak specjalnego leczenia doprowadził w ostatnim czasie do gwałtownego wzrostu liczby nowatorskich terapii i ich rozgłosu.

W tych bezprecedensowych okolicznościach niezliczone leki stosowane w innych chorobach są oceniane i zmieniane w celu leczenia COVID-19 (na przykład Remdesivir, Baricitinib). Podczas gdy wiele badań potencjalnych leków jest w toku i istnieje wiele niesprawdzonych środków zaradczych z niewielkimi lub żadnymi dowodami. Obecnie dyskusje toczą się wokół stosowania witamin (witamina, C, D, A), minerałów (selen, cynk), probiotyków, flawonoidów, polifenoli i preparatów ziołowych (kurkumina, artemizynina, napoje ziołowe).

Jest to recenzja badań naukowych potwierdzających działanie niektórych komplementarnych terapii COVID-19:
Zazwyczaj COVID-19 objawia się gorączką, suchym kaszlem i zmęczeniem. Może również wykazywać inne łagodne objawy, takie jak przekrwienie błony śluzowej nosa, ból głowy, zapalenie spojówek, ból gardła, biegunkę, brak węchu lub odbarwienie palców rąk i nóg. Około 80% pacjentów wraca do zdrowia bez konieczności leczenia szpitalnego; jednak pozostałe 20% może wymagać hospitalizacji, a niektórzy mogą nawet przejść do krytycznej choroby. Pacjenci z wcześniej istniejącymi schorzeniami, takimi jak nadciśnienie, współistniejące przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzyca i rak, są bardziej narażeni na wystąpienie powikłań związanych z COVID-19, co może prowadzić do gorszego rokowania [ 3]. Faktem jest, że różne witaminy, pierwiastki śladowe, preparaty ziołowe i probiotyki wzmacniają odporność w czasach, gdy nie ma ostatecznego lekarstwa zapobiegawczego lub terapeutycznego na infekcje wirusowe, takie jak COVID-19, szczególnie w pediatrycznych grupach wiekowych [ 4 - 12 ]. W czasach niepewności w kilku krajach stosuje się nowatorskie terapie nieoparte na dowodach naukowych w celu poprawy wyników leczenia. Naszym celem jest przegląd tych kontrowersyjnych terapii, które są proponowane i stosowane w leczeniu COVID-19.


Witamina C


Witamina C (VC), znana również jako kwas askorbinowy, znana jest ze swoich właściwości przeciwutleniających. Ta cecha VC wydaje się odgrywać zasadniczą rolę w modulowaniu podwyższonego poziomu stresu oksydacyjnego, takiego jak infekcje i nowotwory. Infekcje prowadzą do aktywacji naszego układu odpornościowego, który uwalnia różne czynniki utleniające, należące do reaktywnych gatunków tlenu (RFT). Chociaż te RFT są przydatne do dezaktywacji mikroorganizmów, okazują się szkodliwe dla komórek gospodarza [ 15 ]. W niedawnym badaniu z udziałem 685 pacjentów z VC czas wentylacji mechanicznej został skrócony o 14%. W innym wieloośrodkowym badaniu potwierdzono skrócenie czasu wentylacji o 25% przy dawce 1-6 g / dobę VC u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii [ 16 - 18]. W przypadku pandemii, takiej jak COVID-19, dodatkowe bezpieczne, opłacalne i wspomagające odporność strategie, takie jak VC, mogą być uzasadnione w celu ochrony osób i populacji przed rozwojem ciężkiej choroby [ 19 ]. Zatem VC może być potencjalnym celem profilaktycznym i terapeutycznym ciężkich ARDS u pacjentów z COVID-19 [ 20 ]. Fowler i in. [ 21 ] oraz Wang i wsp. [ 22 ] zasugerowali, że VC odgrywa rolę terapeutyczną u pacjentów w stanie krytycznym. Badania przeprowadzone przez Hemilä i wsp. [ 23 ] oraz Messina i in. [ 24] wskazują na obiecujący charakter VC w skutecznej poprawie zachorowalności i śmiertelności pacjentów z powodu COVID-19. [ 21 - 26 ]. Co więcej, wcześniejsze dowody VC mające na celu zmniejszenie pobytu na OIT i zachorowalności pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej z chorobami takimi jak ARDS, posocznica, oparzenia, urazy i niewydolność oddechowa, dają możliwość zbadania roli VC w podobnych sytuacjach związanych z COVID-19 [ 27 - 35]. Chociaż badania różnią się dawkami stosowanymi w leczeniu krytycznych pacjentów z koronawirusem, VC zdecydowanie wydaje się poprawiać wyniki.


Witamina D


Rola witaminy D (VD) w zapewnianiu odporności jest niejasna. Potencjalne mechanizmy obejmują immunomodulację przeciwwirusową, indukcję autofagii i apoptozy oraz regulację genetyczną lub epigenetyczną. Ponadto ryzyko infekcji wirusowych może zostać zmniejszone przez VD. Dodatkowo zaobserwowano u pacjentów z COVID-19, że działa poprzez zwiększenie uwalniania cytokin (prozapalnych) przez komórki pomocnicze T typu 2, co spowoduje osłabienie (działanie przeciwzapalne) Komórki pomocnicze T typu 1 podczas różnych kryzysów bakteryjnych i wirusowych [ 36 , 37]. Wysoka częstość występowania i epidemie COVID w okresie zimowym nasuwają podejrzenie, że może istnieć związek między niedoborem VD a zakażeniem prowadzącym do wysokiej śmiertelności w populacji osób starszych, o których wiadomo, że wytwarzają mniejsze ilości VD w porównaniu z młodszymi. osoby regularnie wystawiane na działanie promieni słonecznych [ 38 ]. Różne badania sugerują, że istnieje związek między niedoborem VD a COVID-19, co sugeruje, że może to pomóc w zmniejszeniu śmiertelności wirusa. Nair i in.i Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom interpretuje wiek jako czynnik ryzyka niedoboru VD, co, jeśli zostanie odpowiednio uzupełnione o VD, poprawi wyniki COVID-19. Podobne badania sprawozdań towarzystwa niskiego poziomu VD i dodatnich posiewów krwi, które mogłyby wpłynąć na nasilenie stanu [ 39 - 44 ]. W dalszych badaniach należy zdefiniować niedobór VD i grupy podatne na deficyt w stosunku do koronawirusa, aby mu zapobiegać i leczyć.


Witamina A

Witamina A (VA) jest związkiem rozpuszczalnym w tłuszczach, który odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, wzrok, odporność, różnicowanie komórkowe i proliferacja [ 45 , 46 ]. WHO stwierdziło w artykule, że suplementacja VA poprawia wyniki infekcji dróg oddechowych u dzieci z trudnościami w żywieniu [ 47 ]. Faktem jest, że VA poprawia wyniki kliniczne u chorych na zapalenie płuc związane z odrą. Jednak niektóre badania pokazują, że niskie dawki VA są związane z niskim ryzykiem infekcji dróg oddechowych [ 48]. Chociaż wyniki te nie są spójne, VA nadal nie odgrywa ustalonej roli w epidemiach, takich jak COVID-19. Wydaje się, że VA odgrywa skuteczną rolę w poprawianiu zachorowalności na przypadki COVID-19 poprzez łagodzenie funkcji neutrofili, komórek NK, monocytów lub makrofagów, limfocytów T i limfocytów B. [ 49 ]. Dlatego rola VA w leczeniu COVID-19 pozostaje niejednoznaczna.


Selen

Europejska sieć doskonałości rekomendacji w zakresie mikroskładników odżywczych (EURRECCA) stwierdziła, że ​​selen odgrywa kluczową rolę w pięciu ważnych funkcjach, takich jak osoby w wieku> 50 lat, miano wirusa i zespół ostrej niewydolności oddechowej (AIDS) u ludzi zakażonych wirusem niedoboru odporności (HIV). pacjentów, funkcji odpornościowych, męskiej płodności i raka (szczególnie u osób zagrożonych rakiem prostaty) [ 50 ]. Uzupełnienie umiarkowanej dawki selenu może wzmocnić odporność komórkową, humoralną i nieswoistą. Stąd jej niedobór może osłabiać odporność i jest potencjalną formą ochrony w profilaktyce i leczeniu infekcji układu oddechowego [ 51]. Selen jest znany ze swojej niezwykłej biologii redoks, jeśli chodzi o neutralizowanie uwalniania reaktywnych form tlenu w reakcji na infekcje w organizmie. Liczne badania wskazywały na implikacje jego niedoborów z ewolucją różnych infekcji, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych i chorób układu krążenia [ 50 ]. Wraz ze wzrostem liczby infekcji, takich jak COVID-19, można powiedzieć, że selen może pełnić rolę ochronną i terapeutyczną w poprawie wskaźników zachorowalności. Selen miał lepsze efekty po prowokacji szczepionką przeciw grypie [ 52 ]. W Chinach stwierdzono korelację między niskim poziomem selenu a zwiększonym ryzykiem śmiertelności związanej z COVID-19, co prowadzi do gorszych wyników [ 53 ]. Dlatego potrzebne są zaślepione, randomizowane, kontrolowane badania, aby zbadać korelację między COVID-19 a selenem.


Cynk

Niedobór cynku w diecie w krajach rozwijających się jest powszechny i ​​często nasilany przez ostre i przewlekłe infekcje. Jest niezbędnym składnikiem wielu metaloprotein, w tym tych krytycznych dla replikacji DNA i podziału komórek, a także ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności immunologicznej, głównie odporności komórkowej i aktywności przeciwutleniającej. Jest to również związane ze wzrostem, obniżoną odpornością, trudnościami w uczeniu się i anoreksją [ 54]. Badania pokazują, że dzieci z niedoborem cynku są bardziej narażone na infekcje dróg oddechowych. W rolę niedoboru cynku w wywoływaniu zwiększonej podatności na ostre infekcje układu oddechowego (ARI) zaangażowanych jest wiele mechanizmów. Cynk odgrywa istotną rolę barierową w spójności komórek nabłonka dróg oddechowych i kontroluje wydzielanie cytokin prozapalnych. Poprawa odporności została potwierdzona przez suplementację cynkiem w wysokich dawkach w przypadku wirusa Torque Teno (TTV) [ 55 ]. Poinformowano, że suplementacja cynku może odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu ARI w krajach rozwijających się. Ma to na celu zmniejszenie czasu trwania infekcji dróg oddechowych, liczby epizodów, nasilenia zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc [ 56 ]. Jednak efekt ten był minimalny, gdy w innych przypadkach zastosowano specjalne filtry [ 57 ]. Dlatego rola cynku w pandemiach, takich jak COVID, jest niejasna.


Probiotyki / Mikrobiom

„Probiotyki” to żywe mikroorganizmy, które mają być korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia jednostki po spożyciu lub zastosowaniu na organizm. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisały probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które zapewniają korzyści zdrowotne gospodarzowi, gdy są podawane w odpowiednich ilościach” [ 58 ]. Najczęściej stosowanymi probiotykami są szczepy Lactobacilli i Bifidobacteria oraz drożdże Saccharomyces boulardii . Niektóre raporty rozważają użycie probiotyków w COVID-19. W niedawnym badaniu Trompette i wsp.stwierdził, że poprawa jakości diety u osoby podatnej na COVID-19 może zmniejszyć ryzyko poważnych infekcji i powikłań [ 59 ]. Morrow i in. [ 60 ] przeprowadzili randomizowane badania z grupą kontrolną i donosili, że u pacjentów w stanie krytycznym poddawanych wentylacji mechanicznej po podaniu probiotyków ( tj . Żywych Bacillus subtilis , Lactobacillus rhamnosus GG i Enterococcus faecalis ) wystąpiło znacznie mniej zapalenia płuc związanego z wentylacją w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. [ 60]. Istnieje również wskazanie, że szczepy probiotyczne utrzymują równowagę między cytokinami prozapalnymi i immunoregulacyjnymi, które pomagają w usuwaniu wirusa, jednocześnie zmniejszając uszkodzenie płuc za pośrednictwem odpowiedzi immunologicznej, co może być szczególnie interesujące w zapobieganiu ARDS, znaczącemu powikłaniu COVID-19. RCT z Lactobacillus Plantarum DR7 zmniejszyło prozapalne cytokiny w osoczu (IFN-π, TNF-α) u dorosłych w średnim wieku (30 do 60 lat) i wzmocnione cytokiny przeciwzapalne (IL-4, IL-10) młodych dorosłych (w wieku 30 lat), uzupełnione redukcją peroksydacji osocza i stresu oksydacyjnego w porównaniu z placebo [ 61 ]. To odkrycie może być pomocne, ponieważ pokazuje, że hamuje burzę cytokin występującą u pacjentów z COVID-19. Lactobacillus acidophilusi Bacillus clausii w badaniach na zwierzętach nie wykazały żadnego zmniejszenia ekspresji receptorów koronawirusa w mysim jelicie cienkim w porównaniu z kontrolą i modelami po zakażeniu Salmonella . Feng i in. przeprowadzili badania na zwierzętach i stwierdzili, że receptory koronawirusów mogą zwiększać się w obecności zarówno bakterii inwazyjnych, jak i ich odpowiedników, probiotyków ( Lactobacillus acidophilus i Bacillus clausii ) w jelicie cienkim myszy w modelach kontrolnych i po zakażeniu salmonellą [ 62 ]. Ze względu na brak istotnych danych uzasadnione są dalsze badania kliniczne w celu zrozumienia wpływu probiotyków na COVID-19.


PUFA i Omega-3

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) dzieli się na dwie klasy, rodzinę Omega-6 (N-6) PUFA ( np . Kwas linolowy, kwas arachidonowy) oraz rodzinę Omega-3 (N-3) ( np . Alfa kwas -linolenowy, kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) .Takie odrębne grupy kwasów tłuszczowych były szeroko badane w celu zrozumienia ich wpływu na układ krążenia i metabolizm oraz raka [ 63 ]. Uznaje się, że kwasy tłuszczowe ω-3 mają właściwości przeciwzapalne i odgrywają istotną rolę w ustąpieniu stanu zapalnego w organizmie [ 64 ] W przypadku kilku infekcji płuc podawanie PUFA może poprawić rokowanie pacjenta w ostrym zapaleniu płuc. Sharma et al.podali w swoich badaniach, że suplementacja diety ω-3 PUFA ma ogólnie korzystny wpływ na ostre eksperymentalne zapalenie płuc. Mechanizm ten działa poprzez regulację w górę niespecyficznej i specyficznej obrony immunologicznej gospodarza [ 65 ]. Jones i in. doszli do wniosku, że podatność myszy na zakażenie wirusem ospy nie jest zależna od spożycia tłuszczów w diecie [ 66 ]. Dushianthan i in. [ 67] badał wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 i przeciwutleniaczy u dorosłych z ARDS (istotne powikłanie w COVID-19). Badanie wykazało niejednoznaczność w odniesieniu do spożycia kwasów omega-3 i innych przeciwutleniaczy oraz ich korzyści w zakresie skrócenia czasu pobytu na OIT i czasu wentylacji. Następnie doszli do wniosku, że interwencja polegająca na stosowaniu kwasów omega-3 spowodowała niewielką lub żadną różnicę w śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny [ 67 ]. Biorąc pod uwagę brak dostępnych danych, musimy polegać na wynikach trwających badań, aby ustalić rolę suplementacji ω-3 w ARDS i COVID-19.


Polifenole, flawonoidy i napoje ziołowe

Polifenole są naturalnymi związkami roślinnymi i generalnie biorą udział w obronie przed promieniowaniem ultrafioletowym lub patogenną agresją. W ciągu ostatniej dekady duże zainteresowanie budzi możliwe korzyści zdrowotne wynikające z dietetycznych polifenoli roślinnych jako przeciwutleniaczy. Głównymi klasami polifenoli są kwasy fenolowe, flawonoidy, lignany i stylbeny. Spośród nich jednym z najbardziej znanych fenoli jest klasa flawonoidów. Korzyści płynące z dalszego stosowania polifenoli przeciwko rozwojowi raka, zaburzeniom sercowo-naczyniowym, cukrzycy, osteoporozie i chorobom neurodegeneracyjnym sugerowano w ostatnich badaniach epidomiologicznych. Ich kluczowa rola w działaniu przeciwzapalnym, przeciwmutagennym, przeciwutleniającym i przeciwrakotwórczym jest zróżnicowana [ 68]. Podsumowanie zastosowania flawonoidów i polifenoli w COVID-19 przedstawiono w tabeli 33.


Deep i in. [ 69 ] Doszli do wniosku, że flawonoidy: hesperydyna, naringina i galusan epigalokatechiny ( EGCG) były silnymi inhibitorami domeny wiążącej receptor nCoV-SP białka S (RBD). Jednocześnie kwercetyna wykazywała powinowactwo do ludzkiego receptora ludzkiego enzymu konwertującego angiotensynę-2 (ACE-2) i okazała się bardziej skuteczna w stosunku do glikoproteiny wypustek wirusa. Kwercetyna skutecznie blokowała ludzki receptor ACE-2 przez wiązanie się z istotną resztą ASP38 i utrudniała tworzenie mostka solnego z LYS353 i ostatecznie dobrze rozpoznawalnym hotspotem LYS353, który jest dobrze rozpoznawany przez SARS-CoV-2.

Adem i in. [ 70 ] Po dokowaniu molekularnym badanie wykazało, że flawonoidy, takie jak hesperydyna i rutyna, mogą wiązać główną proteazę (Mpro) COVID-19 lepiej niż Nelfinawir.

Bhatia i in. [ 71 ]Przeprowadzili wirtualne badanie przesiewowe metodą dokowania molekularnego, które ustaliło 6 najlepszych zadokowanych polifenoli, które są głównie pochodnymi sanguiiny, teaflawiny, kaempferolu, punicalaginy i kwasu protokatechowego. Sanguiin i Theaflavin zostały zaproponowane w celu rozwiązania problemów z oddychaniem u pacjentów z ekstremalnym COVID-19, ponieważ są już uznanymi lekami rozszerzającymi oskrzela.

Ang i in. [ 72 ]Zespół przeanalizował 12 wzorów identyfikacji, kompozycje ziołowe i przeanalizował ich receptury ziołowe, zalecane przez chińskie wytyczne dotyczące leczenia różnych pediatrycznych stadiów COVID-19. Po dokładnej analizie stwierdzono, że nasienie Armeniacae jest najczęściej stosowane w leczeniu pediatrycznego COVID-19 w populacji chińskiej. Zmniejszyło nadreaktywność w drogach oddechowych i zahamowało komórki Th2.


Bhowmick i in. [ 69 ] oraz Adem i in. [ 70 ] opisali wiązanie flawonoidów i polifenoli z receptorami SARS-CoV-2, a następnie hamowanie go na poziomie molekularnym. Zaproponowali także powinowactwo flawonoidów do receptora ACE-2 [ 69 , 70 ]. Ang i in. [ 71 ] opisali użycie nasienia Armeniacae (moreli), które było najczęściej stosowanym ziołowym suplementem zmniejszającym nadreaktywność dróg oddechowych w leczeniu pediatrycznego COVID-19 w populacji chińskiej [ 71 ].


Bhatia i in. [ 72 ] zasugerowali użycie „czarnej herbaty”, teaflawiny, w rutynowej diecie, ponieważ jest ona niedrogim i łatwo dostępnym źródłem polifenoli. Polifenole w czarnej herbacie mogą potencjalnie zatrzymać replikację i przenoszenie wirusów i mogą być przydatne w obecnym stanie zagrożenia zdrowia. Badanie sugeruje, że pacjenci poddawani kwarantannie w domu z łagodnymi objawami COVID-19 mogą zawierać te polifenole w swojej diecie. Ten suplement diety może wzmocnić ich fizjologiczną odpowiedź na COVID-19. Należy przeprowadzić badania in vitro w celu oceny skuteczności tych polifenoli w leczeniu wspomagającym COVID-19 [ 72 ].

Kurkumina i Artemizynina

Kurkumina to substancja chemiczna o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających, popularnie występująca w kurkumie. Te nowe związki zostały zaproponowane jako terapia wspomagająca w mediach społecznościowych. Jena i in. przedstawiono rolę kurkuminy i katechiny w wiązaniu się z białkiem S w miejscu, w którym wiadomo, że zachodzi wiązanie z komórką gospodarza. Podobnie, udokumentowali przyłączenie tych cząsteczek do miejsc ACE2, które służyły jako medium przenikania wirusa. Badanie wykazało, że kurkumina może blokować wejście białka wirusa poprzez hamowanie receptora komórki gospodarza i wiązania wirusa [ 73 ]. W dniu 14 -go kwietnia 2020, farmaceutyki MGC ogłosił zgodę Komisji Etyki Badań Ludzi ( „Komitet”) Ethics of Nazareth Hospital EMMS w Izraelu wdrożenia kontrolowanym placebo badaniu klinicznym fazy II w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności naturalnej Urząd ds preparat zakaźny („ArtemiC” lub „Produkt”) u pacjentów zakażonych COVID-19 [ 74 ].

Srebro koloidalne

Srebro koloidalne składa się z małych cząsteczek srebra w płynie sprzedawanym jako suplement diety, który twierdzi, że ma właściwości przeciwwirusowe. Brakuje jednak dowodów na poparcie argumentów związanych z jego korzyściami. W rzeczywistości srebro koloidalne może być niebezpieczne dla zdrowia. Zachar i in. [ 75 ] doszli do wniosku, że pomyślne minimalne stężenie hamujące (MIC) osiągnięto zarówno w drzewie oskrzelowym, jak i pęcherzykach płucnych po zbadaniu jego wpływu na określone lokalizacje układu oddechowego podczas infekcji wirusowych i bakteryjnych. Doszli do wniosku, że pomyślny MIC uzyskano zarówno w drzewie oskrzelowym, jak i w pęcherzykach płucnych. Podejście to zostało zaproponowane jako leczenie pierwszego rzutu w celu zahamowania progresji zakażenia SARS-COV-2 w układzie oddechowym [ 75]. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić tę hipotezę.


WNIOSEK Odżywianie i odporność idą w parze i wiadomo, że mają bezpośredni związek w zmniejszaniu ryzyka i ciężkości każdej infekcji. Uważa się, że różne makro i mikroelementy wpływają pozytywnie na chorobowość i śmiertelność, gdy są uzupełniane podczas epizodów infekcji. Ponieważ pandemia COVID-19 powoduje wyższą śmiertelność z powodu niewydolności oddechowej, te składniki odżywcze mogą mieć korzystną, ale nie w pełni potwierdzoną rolę, jako leczenie profilaktyczne i terapeutyczne. Nie ma jednak wystarczających danych, aby udowodnić związek między COVID-19 a korzyściami płynącymi z odżywiania. Istnieje również wyraźna potrzeba zbadania możliwości zastosowania korzystnych skutków dla całej populacji lub tylko dla grup, które mają trudności żywieniowe.

Comments


bottom of page